Történetünk és névadónk

Történetünk

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem keretein belül működő Liska Tibor Szakkollégium hivatalosan 2007 márciusában alakult meg a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon. Korábban más formában, de hasonló szellemiségben 2004 óta Szakmai Szervező Team működött.

A BME számos másik kara mellett fiatalnak számító GTK néhány hallgatójában 2004-ben merült fel a gondolat, hogy szükség van olyan rendezvényekre, előadásokra, melyek túlmutatnak az egyetemi előadások és gyakorlatok szükségszerűen merev korlátain, és a tisztán elméleti megközelítés mellett megmutatják az üzleti, gazdasági folyamatok érdekességeit és gyakorlati működését. E gondolatok eredményeként került megrendezésre 2005 márciusában az I. Gazdasági és Menedzsment Szakmai Hét. A rendezvény programjai között szerepeltek különböző szakmai és fél-szakmai előadások, melyeken több neves cégvezető, valamint az akkori oktatási miniszter is megtisztelt minket egy előadással. Ugyanebben az évben került megrendezésre a Karon az első esettanulmányi verseny is, amely azóta már rendszeres erőpróbájává vált a tudásukat gyakorlatban is kipróbálni vágyó hallgatóknak. A Szakmai Hetek nevű rendezvénysorozat sikerességét a több száz résztvevő és a pozitív visszajelzések mutatják meg igazán.

Ezen törekvések kiteljesedéseként 2007. február 20. és március 14. között immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Gazdasági és Menedzsment Szakmai Hetek. A Szakmai Hetek programsorozatában olyan vállalatok és elismert szakmai tekintélyek előadásai szerepeltek, mint az EDS vagy a PwC, illetve mint dr. Veress József vagy dr. Mérő László. A rendezvény keretein belül az esettanulmány-felkészítő előadások, valamint a hagyományos szakmai esettanulmányi verseny is helyet kapott, melynek külön rangot adott, hogy ez a VIII. OPEV műegyetemi döntőjeként zajlott le.

A Szakmai Hetek sikereit látva a Szakmai Szervező Team elérkezettnek látta az időt arra, hogy az évek munkája által fejlődésnek indított GTK-s szakmai közösségi életnek új keretet adjon. Ez az új keret az előző évek tapasztalataira épülve a Liska Tibor Szakkollégium lett.

2007 óta szakkollégiumunk folyamatosan nő és fejlődik. Több programunk is állandóvá vált az évek során. Ezek közé tartozik többek között az évente megrendezésre kerülő Liska Tibor Szakmai Napok, ahová szakmájukban elismert előadókat hívunk el, hogy aktuális témákról szóló előadásukkal segítsék a hallgatóság fejlődését. Kétévente megrendezzük névadónk modelljén alapuló táborunkat, a LisKaLandot, mely iránt egyre szélesebb körű az érdeklődés, valamint több esettanulmányi versenyt is sikeresen szervezett és levezénylett a szakkollégiumunk. Ezen kívül minden évben megrendezésre kerülnek őszi és tavaszi táboraink, a támogatóknak és előadóknak rendezett LiskaEst és 2014-óta megrendezésre kerül a LisKonferencia is.

Büszkén mondhatjuk, hogy tagjaink szép eredményeket érnek el a különböző esettanulmányi versenyeken, és a Tudományos Diákköri Konferencián is egyre több szakkollégistánk részesül ösztöndíjban.

Szellemi forradalmár. Deviáns géniusz. Névadónk.

Névadónk

Liska Tibor nem csupán csak egy közgazdász volt, hanem szellemi forradalmár, egy igazi deviáns géniusz. Gondolatai szükségszerűen tovább gondolásra késztetnek, lehetetlen közönyösen elmenni mellettük. Szakkollégiumunknál a névválasztás nem egyszerű formalitás. Liska Tibor erős személyisége és elvei átjárják a mindennapi működésünket. A munkássága előtti tisztelgés és elismerés csúcsa a nyaranta megrendezésre kerülő gazdaság szimulációs táborunk, a LisKaLand. Törekszünk arra, hogy az általa vallott értékek fennmaradjanak és minél több emberhez eljussanak.

Rövid életrajza:

Liska Tibor közgazdász 1925-ben született. Életműve egyedülálló gazdaságmechanikai modellje; elméletei előképének legfeljebb Hayek meglátásai tekinthetők. Koncepcióját, az önszabályozó gazdaságot az Ökonosztát névre keresztelte, melyben a gazdaságmechanika valójában piacibb a szabadpiacnál is. Igazságos, egyénközpontú és devianciájában zseniális.

Liska az építő vita feltétlen híve volt. Vitatkozott másokkal, és örömmel vette, ha vele is vitatkoztak. „A gazdasági életben nincs happy end, csak a mind magasabb rendű, kevésbé elvtelen kompromisszumok irányába való fejlődés.” – tartotta.

Liska Tibor 1994-ben hunyt el. Szellemi öröksége azonban még ma is aktuális.

Kemény munkájával és páratlan gondolkodásmódjával kiérdemelte mások elismerését is:

„Liskát nem lehetett cenzúrázni. Minél jobban akarták volna, annál élesebben fogalmazott volna. Liskánál bátrabb gondolkodót én nem ismertem.” – Kopátsy Sándor (Bp. 1995. okt. 26.)

„Borzasztóan csalódott vagyok személyesen is amiatt, hogy Liska Tibor legfontosabb gondolataiból, az általa vallott értékekből roppant kevés megy át a köztudatba” – Surányi György, az MNB volt elnöke (1990-91, 95-2001)