Alappilléreink

Szakmaiság

Szakmaiság

Szakmai programok

A félévek során különböző típusú és témájú szakmai programok által biztosítjuk a szakmai fejlődés lehetőségét a szakkollégium tagságának. Számos előadást és workshopot rendezünk, amelyekre olyan szakértőket, szaktekintélyeket, oktatókat hívunk, akik aktuális vagy érdekes területen kutatnak, illetve publikálnak. A szemeszterek alatt továbbá egy-két alkalmas tréningeket is szervezünk, amelyek során gyakorlati tudással és szakmai készségekkel gazdagodhatnak a résztvevők.

Mindemellett kiemelkedő figyelmet fordítunk az alulról szerveződésre, bármely tag részt vehet az események kitalálásában és szervezésében. Vitaestek keretein belül bárki hozhat egy számára érdekes témát, melyet érdemesnek tart megvitatni. Ezek során ismét előtérbe kerül a tagjaink sokszínűsége, és az ebből adódó nézetek megvitatása, valamint a szervező is értékes tapasztalatokat szerez a vita moderálása során.

Szakmaiság

Műhelyek, kurzusok

Már a szakkollégiumba való bekerülés pillanatától kezdve tudatosan igyekszünk a tagok számára megválaszolni a bennük felmerülő kérdést: „Mi érdekel igazán?”.

Ennek egyik, talán legintenzívebb formája a félévente tartott, kis létszámú foglalkozások, amelyek alatt 5-6 alkalomból álló szakmai képzéseket értünk, ahol a résztvevők egy rövid, elméleti alapozás után, gyakorlati példákon és feladatokon keresztül elmélyedhetnek különböző témakörökben.

A szakmai témájú műhelyek mellett készségfejlesztő kurzusokat is indítunk, például: Excel; Photoshop; prezentációs kurzus stb., melyek rendszeres időközönként kerülnek megrendezésre.

Szakmaiság

Versenyek, TDK

Mindezek mellett arra ösztönözzük tagjainkat, hogy vegyenek részt olyan versenyeken, mint a TDK, illetve a különböző esettanulmányi versenyek.

Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a kari kapcsolataink megerősítésére, ezért tapasztalt és hozzáértő oktatókkal, versenyzőkkel együtt segítünk a TDK-ra való felkészülésben. A verseny által a hallgató mélyreható tudást szerezhet egy adott tudományterületen, fejlesztheti a problémamegoldó, írás- és prezentációs készségét, valamint tudományos körökben, jó helyezéssel, erkölcsi elismertséget is szerezhet.

Az esettanulmányi versenyek szintén a problémamegoldást, illetve a prezentációs készség fejlődését segítik, ezen felül csapatmunkára tanítanak, ráadásul a résztvevők sokat tanulhatnak csapattársaiktól és a többi csapattól is. Nem véletlen tehát, hogy az esettanulmány készítése az egyik felvételi állomásunk, ahol megismerhetjük a tagjelölteket. Év közben felkészítő foglalkozásokkal igyekszünk segíteni a tagságot, ilyen például az esettanulmányi kurzus, illetve számos alkalommal vettünk már részt társszervezőként különböző esettanulmányi versenyek lebonyolításában is.

A befektetett munka pedig tükröződik eredményeinken is: tagjaink számos egyetemi szintű, országos és nemzetközi versenyen értek már el kiemelkedő eredményt.

Projektalapúság

Projektalapúság

A másik fő pillért a nagyobb projektjeink szervezései adják.
Ezek egy több hónapot átölelő folyamatot jelentenek, amelyek során számos rendezvényszervező és egyéb menedzsment készséget sajátíthatják el és gyakorolhatják a szervezők élesben. Egy kiváló lehetőség, azonban nagyobb felelősség is, hiszen rajtuk múlik a rendezvények sikeressége, melyeket sokszor nem csak a Karról, hanem az egész országból látogatnak. Ezen projektek szervezői a szakmai fejlődés mellett kapcsolatokra tesznek szert és fejlesztik a kötelességtudatukat is.

Közösség

Közösség

HR programok

A szakkollégiumunk egyik legfontosabb alappillére a közösségi élet. A Liska szakmai mivoltát leginkább egy összetartó, egymáshoz szokott és közös múlttal, illetve történetekkel rendelkező tagsággal tudjuk fenntartani, ugyanis egymást ösztönözni és motiválni akkor tudjuk igazán, ha ismerjük a másik igényeit, szükségleteit és egyben korlátait is.

A HR csapat folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legszínesebb és legvonzóbb eseményekkel, rendezvényekkel szolgáljon. Mivel különböző szakokra járnak tagjaink, így többféle érdeklődési körnek és igénynek kell megfelelnünk. Mindemellett a tagság létszáma is évről évre folyamatosan bővül, ezért egyre nehezebb személyre szabottan kialakítani a programokat, így inkább arra törekszünk, hogy olyan események kerüljenek megrendezésre, melyek kollektív, általános csoportok igényeinek felelnek meg.

A kulturális, sport és szabadidős tevékenységekre helyezve a hangsúlyt megtaláltuk a legnagyobb egyensúlyt és összhangot a közösségi életben. Színházi előadásokat látogattunk meg, megteremtettük a BME Sportközpontjában a sportolási lehetőséget a tagságnak, illetve a kari rendezvények előtt közösen hangolódtunk a Wigner Jenő Kollégium falai között.

Ezen programokat minden hét elején a Liskások által jól ismert LisKalendáriumban közöljük a tagsággal, a szakmai programokkal és a külsős rendezvényekkel, más szakkollégiumok előadásaival karöltve.

Közösség

Alulról szerveződés

Szakkollégiumunk számára fontos, hogy tagjaink minden téren fejlődhessenek és kipróbálhassák magukat. Ennek biztosít teret, hogy szervezetünk alulról szerveződő, vagyis minden projektet az aktív tagok szerveznek. Továbbá bíztatjuk őket, hogy saját programokat, ötleteket is valósítsanak meg. Ha valakinek bármilyen ötlete van közösségi programokra – legyen akár egy mozi est, közös étkezés vagy csak egy társasjáték est – bátran megszervezheti, ezáltal is gyarapítva a HR-programok számát. A közösségi programok mellett, a tagok vitaesteket is szervezhetnek saját témájuk alapján, ezzel is fejlesztve a saját és többiek szakmaiságát.

Közösség

MŰSZAK

Szakkollégiumunk számára fontos, hogy ne csak a tagságon belül figyeljünk a közösségre, hanem a többi szakkollégiummal is jó kapcsolatot ápoljunk. A BME-n belül a Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége más néven a MŰSZAK egy szakmai és baráti kapcsolatokat nyújtó példamutató közösség, amely platformot teremt az egyén látókörének szélesítéséhez és a közös célok eléréséhez. Tartja a kapcsolatot az EHK, az egyetemvezetés, valamint a külső szervek felé, emellett támogatja a működő és alakuló szakkollégiumokat. A rendszeres közösségi események, csapatépítők mellett félévente szakmai programokkal egybekötött MŰSZAK Tábort, valamint évente Szakkollégiumi Expót szervez, ezzel is támogatva a Műegyetemen lévő hallgatók kapcsolatépítését.