Szervezetünk felépítése

Tagságunk

Liskásaink számára számos lehetőség biztosított a szakkollégiumon belül.
Dönthetnek úgy, hogy az öt csapat közül valamelyikbe -SzB, PR, HR, PCS, MCs- a csapatjelentkezések kiírásainak megfelelően jelentkeznek, és felvételük után csapattagként folytatják tovább útjukat. Ezáltal nemcsak új képességekre tehetnek szert, amivel fejlesztik magukat, és segítik az adott területen a szakkollégium fejlődését, hanem hasonló érdeklődési körrel rendelkező társaikat is jobban megismerhetik.
A csapatba tartozás nem kötelező, sok fejlődési alkalom rejlik egy-egy projekt, valamint különböző programok lebonyolítása során is. Az alulról szerveződés jegyében ezeknek a szervezéseire bármely aktív tag bátran jelentkezhet.
Bárhol is találják magukat Liskásaink, mindenhol elsajátíthatják a csapatmunka, a felelősségvállalás, a problémamegoldás és még sok ezekhez hasonló hasznos készségeket.
A tagjelöltek a sikeresen teljesített felvételi folyamat után még fél évig tagjelölti státuszban tevékenykednek, majd ez idő elteltével a szakkollégiumunk aktív tagjaivá válnak.

Elnökség

 Az elnökség tagjai nyitott ülések keretein belül folyamatos beszámolókon keresztül tájékoztatják a többieket a csapatuk által elvégzett feladataikról és a további csapatszintű terveikről.

A Liska Tibor Szakkollégium elnöksége hét főből áll.

Tagjai:

Utóbbi öt tagnak egy-egy csapata is van. A csapatvezetők a csapatok koordinálásáért felelnek, valamint a csapattagjaikkal együtt segítik az adott területen a szakkollégium gördülékeny működését.
Az elnökség tagjai nyitott ülések keretein belül folyamatos beszámolókon keresztül tájékoztatják a többieket a csapatuk által elvégzett feladataikról és a további csapatszintű terveikről.
A felelőssége a szakkollégium működésével kapcsolatos, felsőbb szintű operatív feladatok elvégzése, illetve a szakkoli fejlődési stratégiájának kialakítása. Évente kétszer beszámol a Felügyelőbizottságnak az adott féléves munkáikról és a jövőbeni terveikről, amit a bizottság tagjai értékelnek, és további tanácsokkal látják el őket.
Minden évben, tavasszal kerül összehívásra a Tisztújító közgyűlés, ahol is a tagság megszavazhatja a jelöltek közül az új elnökségi tagokat. Jelölni bármelyik aktív tagot lehet, valamint szavazattal is minden taggá vált szakkolis rendelkezik.

HR-Csapat

Szakkollégiumunk egyik alappillére a közösség, aminek összehozásáért és egyben tartásáért a HR-csapat a felelős.

A csapatunk feladata, hogy segítse minél több közösségi program megvalósulását, gerjessze az úgynevezett alulról szerveződő programok létrejöttét, és segítsük ezeknek lebonyolítását. Mi vezetjük a résztvevők listája alapján az eseményeken való részvételért járó HR-pontokat is.
A szervezés és vezetés mellett gondoskodunk továbbá az adatbázisok kiépítéséről és adminisztrációjáról, úgy, mint a Liskások szakkolis életútjainak feljegyzéséről a kompetenciák, értékelések, eredmények, teljesített kurzusok és műhelyek alapján.
Fontos elhívatásunk, hogy a tagoknak rendszeresen visszajelzést küldjünk a munkájukkal kapcsolatban, így segítve őket a fejlődésben. Emellett kulcsfontosságú célunk a tagjelöltek, az aktív tagok és a seniorok motiváltságának a fenntartása egyaránt.

Marketing Csapat

Egy szakkollégium sok szempontból hasonlóan működik, mint egy vállalat. Nekünk is szükségünk van arra, hogy megismerjenek minket és rendezvényinket, amit reklámokkal és egyéb marketingtevékenységekkel tudunk elérni. Ezeket a feladatokat látja el a Marketing csapat, így itt azok az emberek gyűlnek össze, akiket érdekel a marketing világa vagy csak szeretnék kibontakoztatni kreativitásukat.

Hogy pontosan mit is csinálunk?

Ezek mellett a szakkollégiumi projektek marketingtevékenységeinek felügyelete és segítése is a feladataink közé tartozik. Új tagok toborozását, valamint a szakkoli folyamatos jelenlétét, is biztosítjuk a BME hallgatói körében.
Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a külső, hanem a szervezeten belüli marketingre is legalább annyi figyelmet szenteljünk. Elvégre a tagság részére is kommunikálnunk kell a szakkollégiumi rendezvényeinket és szakmai programokat, valamint a Liskásoknak szóló egyéb lehetőségeket.
Felelősek vagyunk az egységes arculat megtartásáért is. Marketingstratégiákat alakítunk ki a szakkollégium számára, célcsoportokat jelölünk ki, valamint minden mást is kipróbálhatunk a gyakorlatban, amit a marketing előadásokon elméletben megtanulhattatok.

Pénzügyi Csapat

A Pénzügyi Csapat feladatai közé tartozik a szakkollégium éves költségvetésének megtervezése, a szakkolis keret elköltésének koordinálása, és különböző pályázatok írása.

Csapattagjaink egyesével és együttesen is felelnek a szervezet programjaihoz kapcsolódó megfelelő pénzügyi háttér kialakításáért. Közülünk éves szinten három-négy fő foglalkozik a Hallgatói Képviselet, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet által kiírt pályázatok hiánytalan összeállításával és hazai, valamint Európai Uniós források felkutatásával. A többiek az elnyert összegek szabályszerű felhasználásában segítik az elnökséget és a tagság programokért felelős tagjait.
Továbbá az üléseinken megvitatásra kerülnek a nonprofit szervezetünk működésének pénzügyi határait meghatározó rövid- és középtávú feladatok a forrásbevonás- és felhasználás vonatkozásában.

PR-Kommandó

Az angol Public Relations kifejezés magában foglal mindent, amit a csapat tevékenységéről tudni érdemes. Kulcsszó: a kapcsolat, legyen szó külsőről, belsőről, újról vagy régiről.

Feladataink ellátása során három fő területre összpontosítunk: céges (vállalati), összakkollégiumi, illetve tanszéki (egyetemi) kapcsolatainkra, melyek felé képviseljük szakkollégiumunkat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az említett területek között összhangot teremtsünk, támogassuk a többi elnökségi csapat és a futó projekteken dolgozók munkáját az anyagi, termék, illetve szakmai támogatások felkutatásával és megszerzésével. Amellett, hogy új, kölcsönösen előnyös partneri viszonyokat alakítunk ki, ápoljuk régi kapcsolatainkat is. A PR-Kommandó eredményes és sikeres bevetése érdekében kellő figyelmet fordítunk a csapatmunkához szükséges kellemes légkör megteremtésére, és a belső motiváció fenntartására is.

Szakmai Bizottság

A szakmai csapat feladata a szakkollégium szakmai programjainak megtervezése, megszervezése és megvalósítása. Ide tartoznak többek között a képzési rendszerünk alapjait adó műhelyek, előadások, esettanulmányi versenyek, illetve kurzusok is.

A csapatunk tagjai – a szakmai vezetőnk segítségével – rendszeresen tartott ülések keretein belül dolgozzák ki az adott félév programtervét, figyelembe véve a szakkollégium tagságának változatos igényeit.
A hatékony csapatmunka érdekében a szakmaiság mellett természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a jó csapatközösség megteremtésére és fenntartására is.
A szakmai bizottságba minden aktív tag jelentkezhet, akik közül az új tagokat egy motivációs levél és egy személyes elbeszélgetés alapján választjuk ki.

Seniorok

A szakkollégiumban végzett tagoknak lehetőségük nyílik a senior tag cím megszerzésére, és ezzel egy óriási senior közösség tagjává válhatnak. Senior tag az lehet, aki teljesíti a szakkollégiumi diploma kritériumait. Ehhez meg kell szerezni egy BSc/BA diplomát, teljesíteni hat szakkollégiumi félévet, és még valami kis pluszt is nyújtani kell. Ez lehet egy TDK, az elnökségben végzett munka, vagy valamelyik nagy projektben főszervezői vagy főszervező helyettesi pozíció. Persze vannak egyéni esetek, ilyenkor a közgyűlés dönthet arról, hogy valaki megérdemli-e a senior címet vagy sem.

Seniornak lenni megtiszteltetés, általa pedig a közösségben és a szakmai életben is részt lehet venni. A seniorok segítik az aktív tagokat tapasztalataikkal, részt vehetnek az aktív tagoknak szóló nyilvános programokon, és kamatoztathatják a szakkollégiumban szerzett ismereteiket a közösségen belül és kívül.
A Liska Tibor Szakkollégium senior tagjának lenni a munkaerőpiacon is jól csengő titulus. Aki egyszer megtapasztalta a szakkollégium adta lehetőségeket, és kihasználta azokat, abból garantáltan sokrétű és jó szakember vált.
Az aktív tagok és senior tagok kapcsolatát ápoló rendezvények a Tavaszi Összehozó Tábor és a Senior Nap. Ezeken az alkalmakon lehetőségük nyílik a különböző korosztályoknak arra, hogy megismerjék egymást, és tapasztalatot cseréljenek. A seniorok saját programokat is szerveznek, amelyek során a szakkoliban eltöltött évek emlékeit és élményeit oszthatják meg egymással.

Felügyelőbizottság

A Felügyelőbizottság látja el a szakkollégium működésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, valamint a jövőbeli irányokról is javaslatokat tehet.

Tagjai:

A Bizottságot senior és aktív tagok alkotják, valamint egy „külső tag”, aki lehet egyetemi oktató, vagy a szakkollégium tiszteletbeli tagja. A bizottság évente legalább kétszer ülésezik: az üléseken a szakkollégium vezetése beszámol az elmúlt időszak munkájáról, valamint a jövőbeli tervekről. A beszámolók alapján a bizottság értékeli az elnökség munkáját, javaslatokat fogalmaz meg, majd mindezeket a tagság számára nyilvánosságra hozza.

Felvételi Bizottság

2010 őszén kezdte meg munkáját az első Felvételi Bizottság, melynek működése a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített.

Tagjai:

A Felvételi Bizottság felel az egész felvételi rendszer kidolgozásáért és koordinálásáért. Ülésein megalkotják a felvételi folyamat állomásait majd további részleteit. A folyamatot már a tagfelvétel előtt megbeszélik, egyeztetik és a felvétel kezdetétől a végéig ügyelnek a sikeres lebonyolítására. Ezen tényezők mentén, kulcsfontosságú feladatuk az újdonsült tagok toborzása és kiválasztása.